Giao cây tại Showroom Vinfast đầu tiên tại Hà Nội

Từ khi thành lập, Vingroup luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, môi sinh và hệ sinh thái của Việt Nam. Từ những công trình đầu tiên Vingroup xây dựng như...

Xem thêm