Showing 21–34 of 34 results

Cây cảnh văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Gốc

Liên hệ
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây trầu bà đế vương (đỏ)

750,000 650,000

Cây cảnh văn phòng

Cây trầu bà lá xẻ

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Cây trầu bà lục lăng

Liên hệ
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Mây

650,000 500,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Nhật

600,000 480,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Tùng thơm

300,000 250,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Vạn Lộc

250,000 220,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Kim Tiền Chậu Bom

750,000 650,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Kim Tiền Chậu Vuông

850,000 750,000

Cây cảnh văn phòng

Phát Tài Núi

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Thanh Lan

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Thiết Mộc Lan Ghép

Liên hệ
SALE

Cây cảnh văn phòng

Vạn Niên Thanh (leo cột)

950,000 800,000

Call Now