Showing 1–20 of 88 results

SALE

Cây cảnh văn phòng

Bạch Mã Hoàng Tử

500,000 450,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Bàng Singapore để bàn

230,000 180,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Bàng Singapore để bàn

230,000 180,000

Cây cảnh văn phòng

Cau Hawai

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Cau Phú Quý

Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Cau Thủy Sinh

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Cây Bàng Singapore

Liên hệ
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Cẩm Nhung (đỏ)

120,000 80,000

Cây cảnh văn phòng

Cây Cau Đẻ

Liên hệ
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây cau tiểu trâm

180,000 150,000

Cây Chậu Treo

Cây Chuối Rẻ Quạt

Liên hệ
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Cọ Nhật

180,000 150,000

Cây cảnh để bàn

Cây Dương Xỉ

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Cây Đại Phú Gia

Liên hệ
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Đại tứ lan

250,000 200,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Đuôi Công

280,000 180,000

Cây cảnh để bàn

Cây Đuôi Phượng

Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Cây Hạt Dẻ ấm trà

Liên hệ
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Hồng Môn

250,000 200,000

Call Now