Showing 41–60 of 88 results

SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Ngọc Ngân Thủy Sinh

250,000 220,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Ngũ Gia Bì Để Bàn

200,000 180,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Nhất Mạt Hương

180,000 150,000

Cây cảnh văn phòng

Cây Phát Tài Núi Gốc

Liên hệ
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Phú Quý

250,000 180,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Phú Quý Thủy Sinh

250,000 220,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Saphia

550,000 500,000

Cây Chậu Treo

Cây Son Môi

Liên hệ

Cây Chậu Treo

Cây Thài Lài Tía

Liên hệ

Cây Chậu Treo

Cây Thiên môn đông

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Gốc

Liên hệ

Cây Chậu Treo

Cây Thường Xuân

Liên hệ
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây trầu bà đế vương (đỏ)

750,000 650,000

Cây cảnh văn phòng

Cây trầu bà lá xẻ

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Cây trầu bà lục lăng

Liên hệ
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Mây

650,000 500,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Nhật

600,000 480,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây tùng bồng lai

200,000 180,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Tùng thơm

300,000 250,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Vạn Lộc

250,000 220,000

Call Now