Showing 1–20 of 34 results

SALE

Cây cảnh văn phòng

Bạch Mã Hoàng Tử

500,000 450,000

Cây cảnh văn phòng

Cau Hawai

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Cây Bàng Singapore

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Cây Cau Đẻ

Liên hệ

Cây Chậu Treo

Cây Chuối Rẻ Quạt

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Cây Đại Phú Gia

Liên hệ
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Đại tứ lan

250,000 200,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Đuôi Công

280,000 180,000

Cây cảnh để bàn

Cây Đuôi Phượng

Liên hệ
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Hồng Môn

250,000 200,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Hồng Môn Thủy Sinh

250,000 230,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Ngân Xoắn

1,000,000 850,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Kim tiền để bàn

200,000 150,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Lan Chi

120,000 80,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Lan tuyết

400,000 350,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây lan ý

200,000 180,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Lưỡi Hổ

650,000 500,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Ngũ Gia Bì Để Bàn

200,000 180,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Phú Quý

250,000 180,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Phú Quý Thủy Sinh

250,000 220,000

Call Now