Showing all 16 results

Cây Chậu Treo

Cây Chuối Rẻ Quạt

Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Cây Đuôi Phượng

Liên hệ
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Hồng Môn

250,000 200,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Hương Thảo

180,000 150,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Kim tiền để bàn

200,000 150,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Lưỡi Hổ Để Bàn

180,000 150,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Ngũ Gia Bì Để Bàn

200,000 180,000

Cây cảnh văn phòng

Cây Phát Tài Núi Gốc

Liên hệ

Cây Chậu Treo

Cây Son Môi

Liên hệ
SALE

Cây hợp mệnh Mộc

Cây Thiết Mộc Lan

600,000 450,000

Cây Chậu Treo

Cây Thường Xuân

Liên hệ
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Nhật

600,000 480,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây tùng bồng lai

200,000 180,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Dứa Nến Cảnh

180,000 160,000

Cây cảnh văn phòng

Thanh Lan

Liên hệ
SALE

Cây cảnh văn phòng

Vạn Niên Thanh (leo cột)

950,000 800,000

Call Now