Showing 1–20 of 28 results

SALE

Cây cảnh văn phòng

Bạch Mã Hoàng Tử

500,000 450,000

Cây cảnh văn phòng

Cau Hawai

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Cây Bàng Singapore

Liên hệ

Cây cảnh văn phòng

Cây Đại Phú Gia

Liên hệ
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Hồng Môn

250,000 200,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Kim tiền để bàn

200,000 150,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Lan tuyết

400,000 350,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây lan ý

200,000 180,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây lan ý thủy sinh

250,000 220,000

Cây bóng mát

Cây Lộc Vừng

Liên hệ
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Lưỡi Hổ Để Bàn

180,000 150,000
SALE
320,000 150,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Phú Quý

250,000 180,000
SALE

Cây cảnh để bàn

Cây Phú Quý Thủy Sinh

250,000 220,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây trầu bà đế vương (đỏ)

750,000 650,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Trúc Nhật

600,000 480,000
SALE

Cây cảnh văn phòng

Cây Tùng thơm

300,000 250,000
SALE
200,000 170,000

Cây Chậu Treo

Hoa Lồng Đèn

Liên hệ

Cây Chậu Treo

Hoa Mười Giờ

Liên hệ

Call Now